Pracujemy na zasadzie abonamentu miesięcznego, minimalny okres to 3 miesiące, a maksymalny zależy od Ciebie, bo z niektórymi pacjentami, szczególnie przy hormonoterapii, pracuję już od kilku lat i z pewnością jeszcze wiele lat przed nami.

Abonament miesięczny:
  • pierwszy miesiąc 500 pln (w tym zawiera się współpraca zgodnie z opisem na stronie, przeprowadzenie wywiadu oraz szczegółowe omówienie badań w formie spotkania/wideorozmowy),
  • kolejne miesiące współpracy 400 pln / miesiąc - dieta + suplementacja i/lub hormonoterapia.
Nowość! Pojedyncza konsultacja z Łukaszem.
Ze względu na zgłaszane zapotrzebowanie - wprowadziliśmy do oferty możliwość jednorazowego spotkania. Przed spotkaniem należy wykonać badania zgodnie z listą w dziale Badania krwi.

Konsultacja trwa do 2h, w jej trakcie:
  • przeprowadzimy wywiad dotyczący obecnego trybu życia, zgłaszanych problemów, suplementacji, odżywiania,
  • omówimy wyniki badań krwi,
  • zaproponujemy ogólne zmiany w sposobie odżywiania,
  • przygotujemy zalecenia suplementacyjne na podstawie wyników oraz listę kontrolnych badań do wykonania w przyszłości.

Koszt konsultacji 1000 pln.

Uwaga! W trakcie pojedynczej konsultacji omawiamy wyniki hormonalne, ale nie przygotowujemy żadnych zaleceń hormonalnych wykraczających poza standardową suplementację - nie rozpisujemy hormonoterapii.×

Cennik

Pracujemy na zasadzie abonamentu miesięcznego, minimalny okres to 3 miesiące, a maksymalny zależy od Ciebie, bo z niektórymi pacjentami, szczególnie przy hormonoterapii, pracuję już od kilku lat i z pewnością jeszcze wiele lat przed nami.


Abonament miesięczny:

Nowość! Pojedyncza konsultacja z Łukaszem.
Ze względu na zgłaszane zapotrzebowanie - wprowadziliśmy do oferty możliwość jednorazowego spotkania. Przed spotkaniem należy wykonać badania zgodnie z listą w dziale Badania krwi.

Konsultacja trwa do 2h, w jej trakcie:


Koszt konsultacji 1000pln.

Uwaga! W trakcie pojedynczej konsultacji omawiamy wyniki hormonalne, ale nie przygotowujemy żadnych zaleceń hormonalnych wykraczających poza standardową suplementację - nie rozpisujemy hormonoterapii.